ញាក់សាច់! ម្ចាស់ហាងមួយ ប្រកាសរើសអង្គរក្ស ផ្ដល់ទាំងប្រាក់ខែ កន្លែងស្នាក់នៅ និងអាហារ

1829

ដំជាជា ជាម្ចាស់ហាងប៊ីយូធីស្ទរ កំពុង​ទទួល​បាន​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម។

បើ​តាម​ប្រភព​នេះ បាន​បញ្ជាក់​ថា សម្រាប់​អង្គរក្ស​នឹង​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ ២៥០​ដុល្លារ​ឡើង​ទៅ។ អ្នក​អនាម័យ​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ ១៥០​ដុល្លារ និង​អ្នក​លើក​ទូរសព្ទ​ទទួល​បាន​ប្រាបក់​ខែ ២០០ដុល្លារ។ បុគ្គលិក​ទាំង​អស់​នេះ នឹង​ទទួល​បាន​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ អាហារ ៣​ពេល ព្រម​ទាំង​ប្រាក់​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ផ្សេងៗ​ទៀត៕

Loading...