​ល្អ​ណាស់! ​អ៊ីរ៉ង់​ប៉ះ​កម្ពុជា ​នឹង​មាន​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​តាម​ Facebook ​ឱ្យ​មើល​ទៀត​

425

ប្រធាន​ផ្នែក​កីឡាករ​របស់​ស្ថានីយ​ទូរទស្សន៍​ CBS ​ខាង​លើ​នេះ ​បាន​បញ្ជាក់​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម​ថា​ការ​ប្រកួត​ជម្រុះ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០​ខាង​មុខ ​រវាង​ក្រុម​អ៊ីរ៉ង់ ​និង​កម្ពុជា ​នឹង​មាន​ផ្សាយ​ផ្ដាច់​មុខ​នៅ​លើ​ទូរទស្សន៍ CTN ​ហើយ​ក៏​មាន​ការ​បន្ដ​ផ្ទាល់ Live ​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook ​របស់ CTN ​ផង​ដែរ។

Loading...