បុក​បន្ដ​កន្ទុយ​គ្នា ​នៅ​ក្រុង​ព្រះ​សីហនុ​ព្រឹកមិញ

2250

ក្រុងព្រះសីហនុ-(ដំណឹងបឋម) មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុករះនៅផ្លូវឃ្លាំងលើ ម្តុំជិតចូលសាលាសង្កាត់លេខ១ក្រុងព្រះសីហនុ វេលាម៉ោងជាង៩ព្រឹកថ្ង៨តុលា២០១៩នេះ។ ភ្លាមៗនៅមិនទាន់ដឹងពីដើមហេតុ , ចំនួនយានយន្ត និងមានជនរងគ្រោះប៉ុន្មាននាក់នៅឡើយ ហើយក្រុមសង្គ្រោះកំពុងជួយគាស់យកជនរងគ្រោះដែលមានជាប់ក្នុងរថយន្ត។ (ដំណឹងបន្ថែមនឹងជូនជ្រាបជាបន្តបន្ទាប់)

Loading...