កំពុង​ផ្អើល​រឿង ​វិញ្ញាសា​រូប​វិទ្យា ​សំនួរ​ទី​៣ ​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ​

4091

​គ្រូ ​និង​សិស្ស​ជា​ច្រើន​នាក់​កំពុង​ទាមទារ​រក​ចម្លើយ​សម​ស្រប​មួយ​ចំពោះ​សំនួរ​ទី​៣ នៃ​វិញ្ញាសា​រូប​វិទ្យា​ព្រឹក​មិញ​នេះ ​ដែល​ប្រធាន​បទ​ខ្វះ​សមត្ថកម្ម​មិន​អាច​ធ្វើ​ចេញ​នោះ​ទេ។

ប្រសិន​បើ​សំនួរ​នេះ ​ពិត​ជា​ខ្វះ​មែន ​តើ​ក្រសួង​នឹង​ផ្ដល់​ ​១០​ ​ពិន្ទុ​ ​Free​ ​ឬ​យ៉ាងណា​ ​ករណី​ដាក់​សំណួរ​ខុស​ ដែល​ពួកគាត់​មិន​អាច​សរសេរ​ចម្លើយ​បាន​យ៉ាង​ដូច្នេះ​? ​ព្រោះ​កន្លង​មក ប្រសិន​បើ​សំនួរ​មួយ​ដែល​មិន​មាន​សមត្ថកម្ម​គ្រប់​គ្រាន់ ​ឬ​សំនួរ​មួយ​ដែល​មិន​ត្រឹម​ត្រូវ ​នោះ​ខាង​ក្រសួង​នឹង​ផ្ដល់​ពិន្ទុ​ពេញ​ឱ្យ​ទៅ​សិស្ស​ប្រលង​តែ​ម្ដង៕

Loading...