ក្ដៅ​ៗ ​អគ្គិភ័យ​កំពុង​ឆេះ​នៅ​ផ្សា​អូឡាំព្យា​

654

នៅ​ព្រឹក​នេះ ​មាន​អគ្គិភ័យ​មួយ​កំពុង​កើត​ឡើង​នៅ​ជាន់​ក្រោម​ដី​ក្នុង​ផ្សារ​អូឡាំព្យា ​ដោយ​មិន​ទាន់​ដឹង​មាន​ការ​ឆេះ​ឡាន​ឬ​អ្វី​នោះ​ទេ ​ដោយ​ផ្សែង​ខ្មៅ​ចេញ​ពី​ជាន់​ក្រោម​ដី​មក។

Loading...