កប់ណាស់ ! ផ្អើល Oplympia Mall ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព្រំក្រហម Honor

1298

Honor ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ព្រំក្រហម Honor ដែលមានការបង្ហាញ បង្អួតសម្រស់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ ជាមួយនឹងកំពូលរថយន្តស្ព័រ Mclaren ថែមទៀតផង។ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហាអស្ចារ្យនេះ Honor Cambodia បានរៀបចំការ ចាប់រង្វាន់យក Honor X series ថែមទៀតផង។ តោះកុំឲ្យចាំយូរទស្សនា វីដេអូ និង រូបភាពខាងក្រោម៖

ចុចត្រង់នេះ… ទស្សនា វីដេអូ និង សកម្មភាព ផ្សេងៗក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ ។

ចុចត្រង់នេះ… ទស្សនា វីដេអូ និង សកម្មភាព ផ្សេងៗក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ ។