ថ្ងៃនេះ​សម្តេច​តេជោ​និងភរិយាចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដើម្បីការពារកូវីដ១៩

46

ថ្ងៃនេះ​សម្តេច​តេជោ​និងភរិយាចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញដើម្បីការពារកូវីដ១៩។


សម្តេច​តេជោ​លេីកឡេីងថា​គ្មានជម្រើសអ្វីឱយល្អជាងការចាក់វ៉ាក់សាំងគួបផ្សំជាមួយវិធានការសុខាភិបាល៣ការពារនិង៣កុំនោះទេ។

សម្តេច​តេជោ​:​ ខ្ញុំមានកម្លាំងការពារយ៉ាងរឹងមាំនៅគ្រប់ទីកន្លែងតែពួកគាត់មិនអាចការពារខ្ញុំមិនឱយឆ្លងកូវីដ​ ១៩បានឡើយ។


ប្រពន្ធនិងកូនៗព្រមទាំងចៅៗរបស់ខ្ញុំក៍មិនអាចការពារខ្ញុំបានដែរ។និយាយរួមគ្មានអ្នកណាអាចការពារខ្ញុំបានឡើយគឺមានតែរូបខ្ញុំខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទើបអាចការពារខ្លួនខ្ញុំបាន។
សូមបងប្អូនជនរួមជាតិអញ្ជើញទៅចាក់
វ៉ាក់សាំងឱយបានគ្រប់ៗគ្នាទាំងដូស
មូលដ្ឋានទាំងដូសជំរុញដើម្បីការពារខ្លួន
យើង គ្រួសារយើង ភូមិ ឃុំយើងនិងជាតិ
យើង៕

Loading...