ធ្ងន់ទៅៗ! អូមីក្រុង​វាតទី​មួយ​ទំហឹង​នៅ​ថៃ ដល់​ថ្នាក់​ឆ្លង​ជិតពាក់កណ្តាលនៃ​ករណី​ថ្មី​ប្រចាំថ្ងៃ

208

ថ្ងៃ​នេះ​ថៃបាន​រក​ឃើញ​ករណី​ឆ្លង​វីរុស​កូវីដថ្មី​ចំនួន ៧ ៩២៦ ករណី ស្លាប់ ១៣ នាក់ ដែល​ក្នុង​នោះ​វីរុស​បំប្លែង​ថ្មី​អូមីក្រុង បញ្ចេញ​ឥទ្ធិពល​កាន់តែ​ធ្ងន់ឡើងៗ​ដោយ​វា​បាន​រ៉ាប់រង​ប្រហែល ៣៣ ភាគរយ​នៃ​ចំនួន​ឆ្លងថ្មី​​ប្រចាំថ្ងៃ និង​បាន​ឆ្លង​ចូល​សហគមន៍​ដល់ខេត្ត​ចំនួន ៧៧ ទូទាំង​ប្រទេស​ថៃ។ មកទល់​ពេលនេះ ថៃមាន​ករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេស២ ២៧៧ ៤៧៦ ករណី និង​អ្នកស្លាប់ ២១ ៨៣៨ នាក់៕

Loading...