ត្រៀម​អាវរងារ​ឱ្យ​កូនតូចៗទៅ​រៀន​ផង កម្ពុជា​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំងពេញ​​មួយអាទិត្យពី​ស្អែក​ទៅ

97

សីតុណ្ហភាព​នៅ​កម្ពុជាទូទាំងប្រទេស​​ នឹង​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង​ដោយ​តាមតំបន់​ខ្លះ​ត្រជាក់​រហូត​ដល់ ១៦ អង្សារសេពី​ថ្ងៃ​ទី ០១ ធ្នូ​រហូត​ដល់ ៧ ធ្នូ​ ពោល​គឺ​ចាប់ពីស្អែក​នេះ​ទៅ​តែម្តង។

ស្ថានភាព​ធាតុអាកាស​ចុះ​ត្រជាក់​នេះ ដោយ​សារ​កម្ពុជា​ទទួល​ឥទ្ធិពល​ពី​ទ្រនុង​សម្ពាធ​ខ្ពស់​ប្រទេស​ចិន ដែល​បន្ត​រំកិល​ចុះ​មក​ក្រោម​ជា​មួយ​នឹង​ខ្យល់មូសុងឦសាន​បង្កើន​ល្បឿន​ក្នុង​កម្រិង​ពីមធ្យម​ទៅ​បង្គួរ៕

Loading...