ត្រជាក់​ដល់​១៥​អង្សាសេ ​កម្ពុជា​នឹង​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង​នៅ​សប្ដាហ៍​ទី​៤​ខែ​ធ្នូ​ខាង​មុខ​

36

ក្រសួងធនធានធានទឹក និងឧតុនិយមប្រកាសថា កម្ពុជានឹងចុះត្រជាក់រហូតដល់១៥អង្សាសេនៅតំបន់ជួរភ្នំ និងខ្ពង់រាបភាគឦសាន នៅសប្តាហ៍ទី៤ ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដល់ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ខណៈដែលបណ្តាខេត្ត-រាជធានីផ្សេងៗទៀត កម្រិតចុះត្រជាក់ដល់១៨អង្សាសេ។

Loading...