មិន​ទាន់​ធូរ​ទេ! អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ នៅ​វៀតណាម​កើន​ដល់ជាង ៨ ពាន់​ករណី​និង​ស្លាប់ ១០១ នាក់​ថ្ងៃ​នេះ

22

វៀតណាម​ថ្ងៃ​នេះ មាន​ពលរដ្ឋ​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ ថ្មី​ដល់​ទៅជាង ៨ ៦១៦ ករណី និង​អ្នក​ជំងឺ​បាន​បាត់បង់ជីវិត​ចំនួនដល់ទៅ ១០១ នាក់​បន្ថែម​ទៀត។

សរុប​មក​ទល់​ត្រឹមថ្ងៃ​នេះ​ វៀតណាមមាន​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ នៅទូទាំងប្រទេសចំនួន ១ ០៣៥ ១៣៨នាក់ ជាសះស្បើយ ៨៦៤ ៥១៦នាក់ ឯ​អ្នកស្លាប់មាន​ដល់ទៅ​ ២៣ ១៨៣នាក់៕

Loading...