តួរលេខថេរ! ​កម្ពុជា​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ២៣៩​នាក់ ​និង​ស្លាប់​២៤​នាក់​

23

​ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ​១៩ ចំនួន​២៣៩​នាក់ ​និង​ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​ថ្មី​វិញ​មាន​ចំនួន​ដល់​ទៅ​២៤​នាក់​ឯ​ណោះ។ ​ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​អ្នក​ជា​សះស្បើយ​វិញ​មាន​ចំនួន​៤៨១​នាក់​ផង​ដែរ។

​រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 239 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 481 នាក់ និងស្លាប់ 24 នាក់
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 214 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 25 នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប= 114,810 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 107,857 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 2,506 នាក់

Loading...