ថ្ងៃ​នេះ​រក​ឃើញ អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​ថ្មី ៦២៩​នាក់ ​និង​ស្លាប់​​៩នាក់

35

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 629 នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 422 នាក់ និងស្លាប់ 9 នាក់
– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 516 នាក់
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 113នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១
– អ្នកឆ្លងសរុប=100,133 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ=94,326 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 2,049 នាក់

Loading...