ថ្ងៃ​នេះ​ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​១៩​ថ្មី ​៤៥៥​នាក់ និង​ស្លាប់​១៣​នាក់​

21

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៤៥៥នាក់, ជាសះស្បើយ៣២៨នាក់, ស្លាប់ចំនួន១៣នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន៤៥៥នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន៣២៨នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន១៣នាក់។

Loading...