​ថ្ងៃ​នេះ ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​១៩ ​ថ្មី​៤៣៩​នាក់ ​និង​ស្លាប់​១១​នាក់​

30

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៤៣៩នាក់, អ្នកជំងឺចំនួន ៣៤៣នាក់ជាសះស្បើយ និងអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន១១នាក់។

គិតថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន៩៣,០៥៥នាក់, អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន៨៨,៧៨៦នាក់, ស្លាប់សរុបចំនួន១,៩០៣នាក់៕

Loading...