កម្ពុជា​នឹង​អាច​មាន​ជំនន់​ទឹក​ភ្លៀង​ពី​ថ្ងៃ​១​ដល់​៧​ខែ​កញ្ញា​ខាង​មុខ​នេះ​

76

កម្ពុជា​នឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌា​ ក្នុង​កម្រិត​ខ្លាំង​ជាមួយ​នឹង​ប្រព័ន្ធ​សម្ពាធ​ទាប​នៅ​សប្តាហ៍​ខា​ងមុខ ​ហើយ​ភូមិសាស្ត្រ​មួយ​ចំនួន​អាច​មាន​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​កើត​ឡើង។​

សេចក្តី​ជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួងធនធាន​ទឹក​នៅថ្ងៃទី៣១សីហានេះ​ បានអោយដឹងថានៅថ្ងៃទី២-៤ និង​ថ្ងៃទី៧ ​កញ្ញា ២០២១មានឥទ្ធិពលបន្ថែមគឺខ្យល់សមុទ្រ Breeze អាច​នឹងបង្ក​អោយ​មាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ពី​មធ្យមទៅច្រើន​ និងមានផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ទ្រាក់ ។​ ទទន្ទឹមនោះ​អាច​នូវ​ភូមិ​សាស្ត្រ​មួយចំនួន​ក្នុង​តំបន់​នេះ ​មានជំនន់ទឹកភ្លៀងកើតឡើង ៕

Loading...