ថៃ​កើន​អ្នក​ស្លាប់ ១៧៨ នាក់​និង​ឆ្លង​ថែម ១៨ ៩១២ ករណី​លើស​ម្សិលមិញទៀត

37

នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នេះ ថៃ​បាន​រកឃើញ​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​សារ​កូវីដថ្មី​យ៉ាង​ច្រើន​ចំនួន ១៧៨ នាក់ និង​ឆ្លងចំនួន ១៨ ៩១២ ករណី ដែល​ជា​តួលេខ​កើនឡើង​បើធៀប​ទៅនឹង​ម្សិលមិញស្លាប់ ១១៧ នាក់ និង​ឆ្លងចំនួន ១៧ ៣៤៥ ករណី។

សរុបទូទាំងប្រទេស​ថៃ មាន​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ ចំនួន ៥៩៧ ២៨៧ករណី ក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ ៤ ៨៥៧នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយ ៣៩១ ៩២០ នាក់៕

Loading...