បន្ទាយ​មានជ័យ​ថ្ងៃ​នេះ​ធ្ង​ន់​ខ្លាំង ឆ្លង​ថ្មី​កើន​ដល់ ៣០១ នាក់

99

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន ៣០១ នាក់ តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស (Rapid Test) និង​មិនមានអ្នកជាសះស្បើយឡើយ​សម្រាប់​ទិន្នន័យថ្ងៃ​ទី ៣១ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ។

Loading...