កម្ពុជា ​បន្ដ​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​១៩ ​ថ្មី​ចំនួន​៦៥៨​នាក់ ​និង​ស្លាប់​ថ្មី​២២​នាក់​

57

​ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន ៦៥៨​នាក់ ​និង​មាន​ករណី​ជា​សះស្បើយ​ទូទាំង​ប្រទេស​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ចំនួន​៧៩៨​នាក់។ ​ដោយ​ឡែក​ករណី​ស្លាប់​វិញ​មាន​ចំនួន ​២២​នាក់​បន្ថែម​ទៀត​ផង​ដែរ៕

Loading...