​ស្ថាន​ភាព​កូវីដ​១៩ ​កម្ពុជា​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​៧៦៥​នាក់ ​និង​ស្លាប់​ថ្មី​១១​នាក់​

78

​ក្រសួង​សុខាភិបាល ​បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ​១៩​ថ្មី ​ចំនួន​៧៦៥​នាក់ ​ជា​សះស្បើយ​ចំនួន​៦៩៤​នាក់ ​និង​ស្លាប់​ថ្មី​ចំនួន​១១​នាក់​បន្ថែម​ផង​ដែរ។ ​ចំនួន​នេះ ​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​កម្ពុជា ​មាន​អ្នក​ឆ្លង​សរុប ៧៥ ៩១៧​នាក់ ​ជា​សះស្បើយ​ ៦៨ ៣៨៦​នាក់ ​និង​ស្លាប់​សរុប​១ ៣៥០​នាក់៕

Loading...