ល្អ​ណាស់! ​អង់គ្លេស ​នឹង​ឱ្យ​វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ៤១៥,០០០ដូស ​មក​កម្ពុជា​

61

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G7 ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រកាសបរិច្ចាគវ៉ាក់សាំងCOVID19 ចំនួន ១០០ លាន ។ ចំនួន​ដូស​ដំបូងសម្រាប់ការបរិច្ចាគនេះគឺបានរៀបចំរួចរាល់ហើយ។ ប្រទេស​កម្ពុជាស្ថិត​ក្នុងចំណោម​ប្រទេស​ដំបូង​គេ​ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួន ៤១៥,០០០ដូស ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ​តាម​រយៈ​កិច្ច​ព្រមព្រៀងទ្វេភាគី។

Loading...