កំពង់ចាម​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ ថ្មី ២១ នាក់ ក្រោយ​តេស្ត​រហ័ស ៣៧០ នាក់

44

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បាន​រកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ២១នាក់ក្រោយ​ការ​តេស្ត​រហ័សលើ​កម្មករ-កម្មការិនី​ ​ពលករ​ចំណូល​ស្រុក និង​អ្នក​សង្ស័យ ៣៧០ នាក់ ហើយ​អ្នក​ជាសះស្បេីយ​មាន​ចំនួន ៤៧នាក់ សម្រាប់ នៅថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១៕

Loading...