មួយ​ព្រឹក​ថ្ងៃសុក្រ វៀតណាម​រកឃើញ​ឆ្លង​ថ្មី ៤១ ករណី ហើយ​អាច​នឹង​កើន​ឡើង​បន្ថែម​ទៀត

10

វៀតណាម​បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ ថ្មី​ចំនួន ៤១ ករណីនា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ ដែល​ធ្វើ​​ឱ្យ​តួ​លេខ​ឆ្លង​សរុប​ទូទាំងប្រទេស​កើន​ដល់ ៩ ៦៣៥ ករណី​និង​ស្លាប់ ៥៥ នាក់។ តួលេខ​ឆ្លងថ្មី​ អាច​នឹង​រកឃើញ​កើន​ឡើង​បន្ថែម​ទៀត​ ទម្រាំ​ដល់​ពេល​រសៀល​ដោយក្រសួង​សុខាភិបាល​វៀតណាម​នឹង​រាយការណ៍​បន្ត​ទៀត ខណៈ​ម្សិលមិញរកឃើញដល់​ទៅ​ ២១៩ ករណីទៅហើយ។

Loading...