ឆ្លងថ្មី ៤២៦នាក់ និង​អ្នកស្លាប់កើនដល់ ៣០០នាក់

61

ក្រសួង​សុខាភិបាល បានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ចំនួន៤២៦នាក់ ករណីទៀត នៅ​កម្ពុជា​ និង​៧៦០​នាក់​ទៀត បាន​ជា​សះស្បើយ។ អ្នកស្លាប់មានដល់ទៅ១១នាក់ទៀត។ ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ទាំង ​៤២៦​នាក់ ​មាន​៤៦​នាក់​ជា​ករណី​នាំចូល។

គិត​មក​ដល់​ពេលនេះ ​កម្ពុជាមានអ្នកកើតកូវីដ-១៩សរុប ៣៦៦៦៦នាក់ ក្នុងនោះ២៩ ៨០៧ នាក់ បានជាសះស្បើយ និងស្លាប់កើនដល់ ១០០នាក់៕

Loading...