កើន​កាន់​តែ​ច្រើន ​ថ្ងៃ​នេះ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី ​៧២៩​នាក់ ​និង​ស្លាប់​ថ្មី ​១១​នាក់​

69

ស្ថានភាព​កាន់តែ​មិន​ស្រួល​ឡើង​វិញ​ហើយ បន្ទាប់ពី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង Covid-19 ដល់ ៧២៩ ករណី​ឯណោះ ហើយ​អ្នក​ជាសះស្បើយ​វិញ​ត្រឹម ៣៥៨ នាក់​ប៉ុណ្ណោះ និង​ស្លាប់ ១១ នាក់។

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៦៧១ នាក់

– អ្នកដំណើរពីបរទេស ៥៨ នាក់

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

– អ្នកឆ្លងសរុប=៣៦ ២៤០នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ= ២៩ ០៤៧ នាក់

– អ្នកស្លាប់=២៨៩ នាក់

Loading...