បុគ្គលិក​ ABA ​សាខា​សន្ធរម៉ុក ​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩ ​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​សូម​តាមដាន​សុខភាព​

264

​រក​ឃើញ​បុគ្គលិក ABA ​ម្នាក់​នៅ​សាខា​សន្ធរម៉ុក ​ស្ថិត​នៅ​អគារលេខ​ ៥៧១​ ផ្លូវកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់​ផ្សារ​ដេប៉ូ​៣ ខណ្ឌ​ទួលគោក ​មាន​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩។

​បើ​តាម​អនុ​គណៈកម្មការ​ស្រាវជ្រាវ​ជំងឺ​កូវីដ១៩ ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​អ្នក​ជំងឺ​កូវីដ​១៩​ម្នាក់ ​ជា​អ្នក​ធ្វើ​ការ​នៅ​ធនាគារ​ខាង​លើ​។ ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២១​ ខែឧសភា​ ដល់ថ្ងៃទី ១​ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២១ ​បើ​សិន​ជា​បាន​ចូល​ទីតាំង​ខាង​លើ ​និង​មាន​អាការៈ​មិន​ស្រួល​ខ្លួន ​សូម​ទៅ​ធ្វើ​តេស្ដ​ជា​បន្ទាន់។ ​

Loading...