វៀតណាម​ឆ្លង​ថ្មី ១២៣ ករណីនិង​ស្លាប់ ២ នាក់​ថ្ងៃ​នេះ

23

វៀតណាម​បាន​រកឃើញអ្នក​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ ថ្មី​នៅ​ថ្ងៃចន្ទនេះចំនួន ១២៩ ករណី និង​ស្លាប់ ២ នាក់​បន្ថែម ដោយក្នុង​ករណីឆ្លង​សរុបថ្ងៃនេះមានតែ ១ ករណី​ប៉ុណ្ណោះ​ជា​ការ​នាំចូល។

មកទល់ពេលនេះ វៀតណាម​បាន​រកឃើញ​ករណី​ឆ្លង​សរុបកើនដល់ ៥ ៤០៤ ករណី និង​ស្លាប់ ៤៤ រីឯ​អ្នក​ជាសះស្បើយ​មាន​ចំនួន ២ ៧៩៤ នាក់៕

Loading...