ចុះ​បន្តិច ​ថ្ងៃ​នេះ​កម្ពុជា​មាន​ករណី​ឆ្លង​ថ្មី ​៦៧២​នាក់ ​

152

​ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ​១៩​ថ្មី ​ចំនួន​៦៧២​នាក់ ​និង​ស្លាប់​៣​នាក់​បន្ថែម​ទៀត​ផង​ដែរ។

Loading...