កើន​ឡើង​កំហុក​តែ​ម្ដង ​ថ្ងៃ​នេះ​កម្ពុជា​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ ៨៤១​នាក់ ​និង​ស្លាប់​៤​នាក់​

320

​ក្រសួង​សុខាភិបាល ​បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​ចំនួន​៨៤១​នាក់ ​ជាសះស្បើយ៦១នាក់ និង​មាន​អ្នក​ស្លាប់​៤​នាក់​បន្ថែម​ទៀត​ផង​ដែរ។ ​នេះ​បើ​តាម​ការ​បញ្ជាក់​នៅ​មុន​នេះ​បន្តិច៕

Loading...