ថ្ងៃ​នេះ​មាន​អ្នក​ស្លាប់​៦​នាក់​ទៀត​ដោយសារ​កូវីដ​១៩ ​សរុប​ឡើង​ជាង​១០០​នាក់​ហើយ​

314

​ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់មនុស្ស ចំនួន៦នាក់បន្ថែមទៀត ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ចំនួន​អ្នក​ស្លាប់​សរុប​កើន​ដល់​១០៣​នាក់​នៅ​កម្ពុជា​។

 

Loading...