កូវីដនៅ​តែ​កើនឥតឈប់​ រដ្ឋបាល​ខេត្ត​សៀមរាប ប្រកាស​បន្ត​ផ្អាក​លក់គ្រឿងស្រវឹង និង​ការ​ជួបជុំ​ ២សប្តាហ៍ទៀត

22

រដ្ឋបាល​ខេត្ត​សៀមរាប បាន​ចេញ​សេចក្តីណែនាំស្តីពីការបន្តផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ និងការជួបជុំ ប្រមូលផ្តុំគ្នា ពិសារគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទជាបណ្តោះអាសន្ន រយៈពេល២សប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ដល់ ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បី​បន្ត​គ្រប់គ្រង​ការ​ឆ្លង​រីករាល​ដាល​នៃ​ជំងឺកូវីដ ១៩ ដែល​កំពុង​ផ្ទុះ​ខ្លាំង​គួរ​ឱ្យ​បារម្ភ​នៅ​កម្ពុជា៕

Loading...