ធ្ងន់ធ្ងរ​ណាស់​ថ្ងៃ​នេះ កម្ពុជា​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​១៩ ​ចំនួន ​៦១៨​នាក់​

238

​ក្រសួង​សុខាភិបាល ​បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ​១៩ ​ចំនួន​៦១៨​នាក់ ​និង​មាន​ជា​សះស្បើយ​ចំនួន ផង​ដែរ។ ​ក្នុង​នោះ​មាន​អ្នក​ស្លាប់​ថ្មី ​ចំនួន ​នាក់​ទៀត។

Loading...