គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​នេះ រោងចក្រ​ដល់​ទៅ​៦១​ហើយ ​ដែល​មាន​បុគ្គលិក​ឆ្លង​កូវីដ​១៩​

351

​គិត​ត្រឹម​យប់​ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មាន​រោងចក្រ​ចំនួន៦១​ហើយ​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ ដែល​មាន​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ១៩ រោង​ចក្រ​ទាំង៦១នោះមានដូចខាងក្រោម​នេះ ៖

១. រោងចក្រ​ហ្វ​ធូ​ណា​

២. រោងចក្រ​ឌី​ន​ហាន់​

៣. រោងចក្រ​សែន​ចូ​វ​

៤. រោងចក្រ ខ្វាន់​ទង់​

៥. រោងចក្រ​ឌី​ឡាក់​

៦. រោងចក្រ New Orion

7. រោងចក្រ ស៊ី​ង​ហ្គា​មែន​

៨. រោងចក្រ ធូបមូស Jambo

៩. រោងចក្រ កូ​វ៉ា​រាំ​

១០. រោងចក្រ​ទឹកដោះ​កូរ AD

១១. រោងចក្រ ម៉ា​កា​ឡូត ១

១២. រោងចក្រ​ម៉ា​កា​ឡូត ២

១៣. រោងចក្រ មី​លី​ណា ហ្វេ​សសិន​

១៤. រោងចក្រ​ហាយ​ស៊ី​ង​

១៥. រោងចក្រ ស៊ី​ង​យ៉ូ​វ​

១៦. រោងចក្រ JH

១៧. រោងចក្រ ប៉ូ​តៃ​

១៨. រោងចក្រ ស្លែ​ន​ឌ័​រ​

១៩. រោងចក្រ ភេសជ្ជៈ​កូកាកូឡា​

២០. រោងចក្រ​អូ​រ៉ូ​ស្សា​

២១. រោងចក្រ ប៉ូ​ហឹ​ង​

២២. រោងចក្រ ស៊ីន​យ៉ាន​

២៣. រោងចក្រ JAW

២៤. រោងចក្រ International

២៥. រោងចក្រ សួន​កាណាឌីយ៉ា​

២៦. រោងចក្រ ជា​ជ័យ​

២៧. រោងចក្រ​សាន់​តិច​

២៨. រោងចក្រ សេ​រ៉ាណូ​

២៩. រោងចក្រ ស៊ី​ង​វ៉េង​ស៊ឹង​

៣០. រោងចក្រ ឌី​ណា Fashion

៣១. រោងចក្រ ជី​ហុន​យាន​

៣២. រោងចក្រ អ៉ី​សូ​អា​

៣៣. រោងចក្រ LBL

៣៤. រោងចក្រ សួ​នវ​ឌ្ឍ​នះ​១

៣៥. រោងចក្រ Camforever

៣៦. រោងចក្រ ដេ​ស៊ី​ណៃ​

៣៧. រោងចក្រ Trax

៣៨. រោងចក្រ តៃ​ស៊ីន​

៣៩. រោងចក្រ ដេ​រី​សាន់​

៤០. រោងចក្រ​ករុណា​

៤១. រោងចក្រ ផ្សា​ផល​យូ​

៤២. រោងចក្រ ម៉េង​អៀង​

៤៣. រោងចក្រ ដា​ក្វាន់​

៤៤. រោងចក្រ លី​យ៉ា​

៤៥. រោងចក្រ មេត្រូ​

៤៦. រោងចក្រ ខេមរ៉ា​

៤៧. រោងចក្រ QMI

៤៨. រោងចក្រ Plenger

៤៩. រោងចក្រ​ស្រា​បៀរ​កម្ពុជា​

៥០. រោងចក្រ Sun World

៥១. រោងចក្រ ហុងដា NCX

៥២. រោងចក្រ C7

៥៣. រោងចក្រ យ៉ុង​ហិន​

៥៤. រោងចក្រ អេកូ​ហ្គា​មិន​

៥៥. រោងចក្រ ស៊ី​ស​ហ្គា​មិន​

៥៦. រោងចក្រ ៣​ជាន់​

៥៧. រោងចក្រ សូ​ឃ្លេ​ន​ដឺ​

៥៨. រោងចក្រ ណា​ស្មី​

៥៩. រោងចក្រ Y&W

៦០. រោងចក្រ​ដេ​អាប់ ក្លូ​ប​ល​

៦១. រោងចក្រ​អា​ប៊ិច​៕

Loading...