អ្នកច្បារអំពៅត្រៀមផ្លូវវាង រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ប្រកាស​បិទ​ស្ពានមុនីវង្សចាស់បីថ្ងៃ​ព្រោះត្រូវជួសជុល

260

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាន​ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការពង្វាងចរាចរណ៍នៅលើស្ពានព្រះមុនីវង្សចាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល០៣ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ០៨:០០ នាទីព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីជួសជុលកម្រាលស្ពាន ដោយត្រូវកាយបកកៅស៊ូចាស់ចេញ រួចអ៊ុតកៅស៊ូថ្មីវិញ។ ដូច្នេះ​អ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់ ត្រូវពង្វាងចរាចរណ៍​មកស្ពា​នមុនីវង្សថ្មី ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ​ធ្វើដំណើរទ្វេរទិសទៅមកលើស្ពានតែមួយបានអំឡុ​ងពេលនេះ៕

 

Loading...