ធ្ងន់ធ្ងរ​ហើយ! ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ខ្មែរ​យើង​រក​ឃើញ​វិជ្ជមាន​៩១​នាក់​ទៀត​

198

​ក្រសួង​សុខាភិបាល​បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន​៩១​នាក់​ទៀត ​និង​ជា​សះស្បើយ​បាន​៣០​នាក់​ផង​ដែរ៕

Loading...