ក្រសួង​សុខាភិបាល ប្រកាស​ត្រៀមពេទ្យ​បំរុង​តាមផ្ទះ​ ក្រែង​ផ្ទុះការ​ឆ្លង​រាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរទូទាំងប្រទេស

96

ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​ចេញសារលិខត​មួយ បញ្ជាក់ពី​ការ​ត្រៀម​ត្រៀមបំរុងក្រុមគ្រូពេទ្យ​ដើម្បីថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ ១៩នៅតាមផ្ទះតាមរាជធានី​-ខេត្ត សម្រាប់​អ្នកជំងឺ​គ្មានរោគសញ្ញា និង​មានជំងឺស្រាល ក្នុង​លក្ខខណ្ឌដែល​មាន​ការ​ឆ្លង​រាតត្បាត​ធ្ងន់ធ្ងរជាយថាហេតុទូទាំងប្រទេស៕

Loading...