​ផ្អាក​ភ្លាមៗ​តែ​ម្ដង! ណាហ្គាវើល ​សម្រេច​ផ្អាក​អាជីវកម្ម ក្រោយ​បុគ្គលិក​១១​នាក់​ឆ្លង​កូវីដ

233

ក្រុមហ៊ុន NAGA ស្ម័គ្រចិត្តបិទផ្អាកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ន​កន្លង​មក​បុគ្គលិក NAGA ចំនួន​ ១១រូប ត្រូវបានរកឃើញថាមាន “វិជ្ជមានកូវីដ-១៩”។

រំលឹក​ថា​កាល​ពី​ពេល​កន្លង​ទៅ​នេះ ​ណាហ្គាវើល ​ក៏​បាន​ធ្វើ​តេស្ដ​បុគ្គលិក​របស់​ខ្លួន​ជា​ច្រើន​ពាន់​នាក់​រួច​ម្ដង​ហើយ ​ក្រោយ​ពី​ពាក់ព័ន្ធ​ព្រឹត្តិការណ៍​២០​កុម្ភៈ​កន្លង​ទៅ​នេះ។ ​ខណៈ​ដែល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មុន ​មាន​ដំណឹង​ថា​បុគ្គលិក​២​នាក់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នេះ ​រក​ឃើញ​វិជ្ជមាន​កូវីដ​១៩។ ​តែ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​នេះ​វិញ ក្រុមហ៊ុន ​បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ថា ​មាន​រហូត​ដល់​១១​នាក់​ហើយ​ដែល​ឆ្លង​មេរោគ។

Loading...