ប្រយ័ត្ន ​ស្ត្រី​វ័យ​២០​ឆ្នាំ​មាន​អសយដ្ឋាន​នៅ​កំពង់​ធំ ​រក​ឃើញ​ឆ្លង​កូវីដ​១៩​ថ្ងៃ​នេះ​

3485

​នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសពីករណីវិជ្ជមានថ្មី ២៥ករណីទៀត ដែល​ក្នុង​នោះ​ ២៣ករណី ជា​ការឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍ ​ព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ។

​ដោយ​ឡែក​អ្វី​គួរ​ឱ្យ​កត់​សម្គាល់​ក្នុង​លិខិត​គឺ​អ្នក​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍​នេះ​មាន​ស្ត្រី​វ័យ​២០​ឆ្នាំ​ម្នាក់​ដែល​ជា​អ្នក​កំពង់​ធំ​។ ​ក្នុង​លិខិត​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ស្ត្រី​វ័យ​២០​ឆ្នាំ​ម្នាក់​មាន​អាសយដ្ឋាន​ស្នាក់​នៅ​ឃុំ​ចុង​ដូង ​ស្រុក​បារាយណ៍ ​ខេត្ត​កំពង់​ធំ ​បាន​រក​ឃើញ​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ​១៩ ដែល​ជា​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​ព្រឹត្តិការណ៍​២០​កុម្ភៈ។ ​

Loading...