ធ្ងន់​ហើយ! ​ថ្ងៃនេះ​កម្ពុជា រកឃើញអ្នក​ឆ្លង​កូវីដប្រភេទថ្មី៣នាក់ ក្នុងចំណោម​២៥​នាក់​ដែល​រក​ឃើញ

226

ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា ​បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​កូវីដ​១៩​ចំនួន​២៥​នាក់​ទៀត​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ ​ដោយ​ក្នុង​នោះ​មាន​ករណី​មេរោគ​កូវីដ​បំប្លែង​ខ្លួន​ថ្មី​ចំនួន​៣​ករណី​ផង​ដែរ។

Loading...