ឆ្លង​សហគមន៍​ទ្រង់ទ្រាយធំ ក្រសួងអប់រំ​ប្រកាស​បិទ​សាលាទូទាំង​ភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្តាល ២ សប្តាហ៍

66

ទីបំផុត​ក្រសួង​អប់រំ បាន​ប្រកាស​ពី​ការផ្អាកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជន ជាបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល០២សប្តាហ៍ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ដោយ​សារ​ការ​ផ្ទុះ​ព្រឹត្តិការណ៍​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ សហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយធំនិងស៊ាំញាំ ២០ កុម្ភៈ យ៉ាង​ក្តៅគកុក​ថ្មីៗ​នេះ។

Loading...