ក្តៅៗ! បិទ​វិទ្យាល័យសម្តេច ហ៊ុន សែនភ្នំពេញថ្មី និងសាលាអន្តរជាតិ SIS ព្រោះ​រក​ឃើញ​ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ

76

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និងកីឡា បាន​ប្រកាស​ក្តៅៗ​មុន​នេះស្តី​ពីការផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្ន វិទ្យាល័យសម្តេច ហ៊ុន សែនភ្នំពេញថ្មី និងសាលាអន្តរជាតិ អេស អាយ អេស (SIS) សាខាឡាក់គីស្តារ ដោយ​សារ​មានអ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១។

Loading...