ហ្វីលីពីន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ ថ្មី ២ ២៤៥ ករណី ​ច្រើន​បំផុត​រយៈ​ពេល​ជាង ២ ខែ​ចុង​ក្រោយ​នេះ

33

ហ្វីលីពីន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ ថ្មី​ដល់ទៅ ២ ២៤៥ ករណី ដែល​តួលេខ​នេះ​ចាត់​ទុក​ជា​ចំនួន​ឆ្លង​ខ្ពស់​បំផុត​មួយ​​នៅ​រយៈ​ពេល​ជាង ២ ខែ​កន្លង​មក​នេះ ស្រប​ពេល​អ្នក​ស្លាប់​ថ្មីមាន​ចំនួន ៩៥ នាក់។

តួលេខ​ឆ្លង​ថ្មី​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ចំនួន​ឆ្លង​សរុប​ទូទាំង​ប្រទេស​ហក់ឡើង​ដល់ ៥១៨ ៤០៧ ករណី និង​ស្លាប់​សរុប ១០ ៤៨១ នាក់។ ប្រទេស​អាស៊ាន​ដែល​មាន​ប្រជាជន ១១០ លាន​នាក់​នេះ បាន​ធ្វើ​តេស្ត​ពលរដ្ឋ​រក​កូវីដ ១៩ សរុប​បាន​ចំនួន ៧,១ លាន​នាក់ បើ​គិត​តាំង​ពី​កូវីដ ១៩ ចាប់ផ្តើម​វាយប្រហារ​តាំង​ពីខែ​មករាឆ្នាំ ២០២០ កន្លង​មក។

ខណៈ​ពេល​មាន​អ្នក​ឆ្លង​និង​ស្លាប់​បន្ថែម​ ហ្វីលីពីន​ក៏​មាន​អ្នកជំងឺ​ជាសះស្បើយ​បន្ថែម ១៤០ នាក់សរុប ៤៧៥ ៥៤២ នាក់៕

Loading...