អង់គ្លេស ​នឹង​មាន​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ​១៩ ​ប្រើ​នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ ​មុន​អាមេរិក​ទៀត​

149

​អង់គ្លេស ​នឹង​ទទួល​បាន​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ​១៩ ​នៅ​ត្រឹម​សប្ដាហ៍​នេះ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​អាមេរិក Pfizer BioTech ​ខណៈ​ដែល​ប្រទេស​នេះ​បាន​បញ្ជា​ទិញ​រួច​ជា​ស្រេច​ហើយ​។

​រដ្ឋាភិបាល​អង់គ្លេស ​បាន​បញ្ជា​ទិញ​វ៉ាក់សាំង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ខាង​លើ​តាំង​ពី​យូរ​មក​ហើយ​ដើម្បី​យក​មក​ប្រើប្រាស់​បន្ទាន់។ ខណៈ​ដែល Pfizer ​ដែល​ទើប​ប្រកាស​ថា​ទើប​បញ្ចប់​ការ​តេស្ដ​ជាមួយ​លទ្ធផល ៩៥% ​នោះ ​ក៏​ត្រៀម​ជា​ស្រេច​ក្នុង​ការ​បញ្ចេញ​លក់​ឱ្យ​ទៅ​អ្នក​បញ្ជា​ទិញ​ផង​ដែរ។ ដូច្នេះ​អង់គ្លេស ​ដែល​ជា​ម៉ូយ​ធំ ​ទំនង​ជា​នឹង​ទទួល​បាន​វ៉ាក់សាំង​នៅ​ត្រឹម​សប្ដាហ៍​នេះ​តែ​ម្ដង។

ដោយ​ឡែក​សម្រាប់​នៅ​អាមេរិក​វិញ ​ទំនង​ជា​ត្រូវ​ការ​ពេល​បន្តិច​ទៀត​សិន ដោយ​ត្រូវ​រង់ចាំ​លទ្ធផល​ធ្វើ​តេស្ដ​មួយ​តង់​ទៀត ​ពី​ខាង​រដ្ឋបាល​ចំណីអាហារ​ជាតិ​សិន។ ​វា​អាច​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​យល់​ព្រម ​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​គ្រា​អាសន្ន​ផង​ដែរ សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ប្រឈម​ខ្ពស់​ជាង​គេ៕

Loading...