សណ្ឋាគារ​សុខាភ្នំពេញ​ជ្រោយ​ចង្វារ នឹង​យកប្រើ​​ជា​កន្លែង​ដាក់​អ្នកសង្ស័យ​ឆ្លង​កូវីដ ១៩ គ្មាន​លិទ្ធភាព​ធ្វើ​ចត្តាឡីស័កខ្លួន​ឯង

58882

សណ្ឋាគាររ៉េ​ស៊ីដង់​សុខាភ្នំពេញស្ថិត​នៅ​ជ្រោយចង្វារ នឹង​យក​មក​ប្រើ​ជា​ទីកន្លែង​ដាក់​អ្នក​សង្ស័យ​ឆ្លង​ជំងឺ​កូវីដ ១៩ ដែល​គ្មាន​លិទ្ធភាពធ្វើ​ចត្តាឡីស័ក​ដោយ​ខ្លួនឯងចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ០៨ ខែ​វិច្ឆិកានេះ​តទៅ ខណៈ​មនុស្ស​ប្រមាណ ៩០០ នាក់ បាន​ជាប់ទាក់ទង​ជិត​ស្នីទជាមួយ​នឹងលោក Péter Szijjártó រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស និង​ពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសហុងគ្រី៕

Loading...