ភ្លៀង​ខ្លាំង​ពេក ​បង្គោល​ភ្លើង​ជា​ច្រើន​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ​រលំ​អស់

156

នៅរសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ អង្គភាពអគ្គីសនីខេត្ត សូមជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលដ្ឋ ដោយសារតែភ្លៀងខ្លាំង បង្គោលភ្លើងមួយចំនួននៅតាមផ្លូវកាំកុងត្រូល បានរលំដោយសារភ្លៀងខ្លាំង សូមផ្អាកបណ្តោះអាសន្ននៅការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះ ដើម្បីទុកពេលអោយបច្ចេកទេសជុសជុល ។

Loading...