ញាក់​សាច់ ​ព្យុះ​២​ទៀត ​នឹង​ឈាន​ចូល​មក​ដល់​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ​ទៅ​ហើយ​

1477

​បើ​តាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួង​ធនធាន​ទឹក ​និង​ឧតុនិយម ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​កម្ពុជា​នឹង​រង​សម្ពាព​ទាប ​ដោយសារ​តែ​ព្យុះ​២​ទៀត​កំពុង​រំកិល​ខ្លួន​ចូល​មក​កៀក​កម្ពុជា​ហើយ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ដល់​២០​ខែ​តុលា​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​។

​តាម​លិខិត​បញ្ជាក់​ថា​ព្យុះ​ទី​១៥ ​មាន ឈ្មោះ ណាងកា (NANGKA) កំពុងរំកិលមកដល់ភាគខាងជើងវៀតណាមនៅថ្ងៃ ១៥ នេះ និងព្យុះទី ១៦ សូដែល (SAUDEL) ដែលមានកម្លាំងខ្លាំង អាចឆ្លងចូលប្រទេសកម្ពុជាតាមខេត្តរនគិរីនៅថ្ងៃ ១៨-១៩ ក្នុងកម្លាំងជាវិសម្ពាធ និងសម្ពាធទាប។

 

Loading...