​លទ្ធផល​ចេញ​ហើយ អ្នក​ប៉ះពាល់​ជាមួយ​បុរស​ហុងគ្រី ដែល​ឆ្លង Covid-19 ​នៅ​សៀមរាប​

48078

​តាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញានេះ អ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន៩០នាក់នេះ ក្រសួងបានរកឃើញជាបណ្ដើរៗ ដោយបានយកសំណាកធ្វើតេស្ត និងធ្វើចត្តាឡីស័ក រួមមាន ភរិយាបុរសជនជាតិហុងគ្រី ជាស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ កំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក ចំនួន១៤ថ្ងៃ និងតាមដានសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាប លទ្ធផលតេស្តលើកទី១ គឺអវិជ្ជមាន។

Loading...