ប្រាប់​ត​គ្នា​ផង ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​ខែ​សីហា​ទៅ ​នៅ​អ៊ីអន ​ឈប់​ប្រើ​លុយ 1​$ 5$ ​និង​10$ ​អាប់​ហើយ

2246

ផ្សារ​ទំនើប​អ៊ីអន ​បាន​ប្រកាស​ថា​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១​ខែ​សីហា​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​ត​ទៅ ​ខាង​ផ្សារ​នឹង​លែង​ផ្គត់ផ្គង់​ក្រដាស​ប្រាក់ 1​$ 5$ ​និង​10$ ​អាប់​ត្រលប់​ទៅ​វិញ​ហើយ។ ដោយ​រាល់​ការ​អាប់​ទាំង​អស់ ​នឹង​ទូទាំង​ជា​ប្រាក់​រៀល​វិញ​សម្រាប់​ក្រដាស​ប្រាក់​៣​ប្រភេទ​ខាង​លើ​នេះ​។

សូម​បញ្ជាក់​ម្ដង​ទៀត ​ការ​ចាយ​វាយ​នៅ​តែ​ទទួល​ដដែល​សម្រាប់​1​$ 5$ ​និង​10$ ប៉ុន្តែ​លែង​មាន​ការ​អាប់​ក្រដាស​ប្រាក់​៣​ប្រភេទ​នេះ​ទៀត​ហើយ ប្រសិន​បើ​បង​ប្អូន​ទិញ​របស់​ប្រើប្រាស់​ត្រូវ​អាប់​១ដុល្លារ ៥​ដុល្លារ ឬ​១០​ដុល្លារ ​នោះ​ក្រុម​ការងារ​នឹង​អាប់​ជា​ប្រាក់​រៀល​វិញ៕

Loading...