ក្ដៅៗ! ​ម្ដង​១៥​នាក់ ​កម្ពុជា​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ថ្មី​១៥​នាក់​មក​ពីអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត

261

​នៅ​ព្រឹក​នេះ ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា បាន​ប្រកាស​រក​ឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ Covid-19 ​ថ្មី​ចំនួន​១៥​នាក់​ដែល​ទើប​មក​ពី​ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត។

​មនុស្ស​ទាំង​១៥​នាក់​នោះ សុទ្ធ​តែ​ជា​អ្នក​ដំណើរ​ទើប​ចូល​កម្ពុជា ​និង​ជា​ជនជាតិ​កម្ពុជា​ទាំង​អស់។ ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ពួកគេ​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ។ ដោយ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​មាន​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ Covid-19 ​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល​សរុប​២៣​នាក់​។

 

Loading...