ទ្រី ដាណា ស្អាតទាំងចិត្ត ស្អាតទាំងកាយ ថតសំអាងការប៉ុន្មានឈុត គ្រប់គ្នាលាន់មាត់សរសើរ

2188

លោកស្រី ទ្រី ដាណា ដែល​ជា​ម្ចាស់​ហាង​ពេជ្រ​នៅ​ព្រែក​ព្នៅ ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ច្រើន​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម ដោយ​សកម្មភាព​មនុស្ស​ធម៌ និង​ការ​ចែក​រំលែក​គំនិត​អាជីវកម្ម។ អ្វី​ដែល​កាន់​ពិសេស គឺ​សម្រស់​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​របស់​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​វ័យ​ក្មេង​រូប​នេះ បន្ទាប់​ពី​ថត​សំអាង​ការ​ប៉ុន្មាន​ឈុត ត្រូវ​បាន​មហាជន​សរសើរ​មិន​ដាច់​ពី​មាត់​តែ​ម្ដង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ស្រី ទ្រី ដាណា បាន​ទទួល​ការ​តុប​តែង​មុខ និង​គ្រង​សំលៀក​បំពាក់​យ៉ាង​ពិសេស​ដោយ​សំអាង​ការ​ប្រសិទ្ធសិរី។ គ្រប់​គ្នា​ដែល​បាន​ឃើញ​រូប​ភាព បាន​សរសើរ​មិន​ដាច់​ពី​មាត់​ចំពោះ​សម្រស់​របស់​ម្ចាស់​ហាង​ពេជ្រ និង​ជា​ម្ចាស់​ប្រេន NNP រូប​នេះ ថា​មិន​ចាញ់​តារា​ល្បីៗ​ប៉ុន្មាន​ឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​ស្រី ទ្រី ដាណា បាន​បង្ហោះ​សារ ភ្ជាប់​ជាមួយ​រូប​ភាព​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ទាំង​នោះ​ថា៖ “សូម​អរគុណ​ប្រសិទ្ធសិរី សំអាង​ការ ដែលមកតុបតែងជូនដល់នាងខ្ញុំនិងស្វាមីក្នុងថ្ងៃ​ សម្ភោធហាងពេជ្រ​ បងប្អូនមានកម្មវិធីសូមកុំភ្លេចសំអាងការ​ ប្រសិទ្ធសិរី 015 829993, 061 829993, 090 829993។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Loading...